Polimery w Medycynie

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2020) – 120,63
MNiSW – 70
Ogólny współczynnik odrzuceń – 27,13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodyczność – półrocznik

Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki docenia Polimery w Medycynie

Z dumą informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększyło liczbę punktów przyznanych naszemu czasopismu z 20 do 70. Oznacza to, że nasze wysiłki na rzecz utrzymania wysokiego poziomu naukowego i edytorskiego czasopisma są dostrzegane i doceniane. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszych redaktorów tematyczych, którym pragniemy tu gorąco podziękować.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

50 lat Polimerów w Medycynie!

 

Szanowni Państwo,

 

jako redaktor naczelny polskiego czasopisma naukowego o międzynarodowym zasięgu Polimery w Medycynie – Polymers in Medicine, pragnę poinformować, że nasz periodyk jest otwarty na publikacje naukowe, oryginalne i przeglądowe, z obszaru otrzymywania, badań, zastosowania i rozwoju polimerów pochodzenia naturalnego i syntetycznego w farmacji i medycynie, oraz w innych dziedzinach związanych z medycyną. Nasze czasopismo stanowi przyjazną dla autorów, anglojęzyczną, recenzowaną platformę wymiany informacji pomiędzy naukowcami z całego świata. Chciałbym Państwa zaprosić do prezentowania wyników swoich badań oraz prac przeglądowych w naszym periodyku. W pięćdziesięciolecie naszego czasopisma przekazuję Państwu jednocześnie najserdeczniejsze życzenia postępów w pracy badawczej i zachęcam do publikacji w rocznicowym wydaniu Polimerów w Medycynie.

 

Redaktor naczelny

prof. dr hab. farm. Witold Musiał

 

Index Copernicus (ICV) 2020

Nasz wskaźnik Index Copernicus wzrósł ze 115,07 punktu za rok 2019 do 120,63 punktu za rok 2020. To ważny dowód efektów naszej pracy nad podniesieniem poziomu czasopisma.

 

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z naszymi nowymi wytycznymi dotyczącymi analiz statycznych.

 

Dwa nowe dokumenty z wytycznymi

EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals

 

Zmiany w redakcji

Od 27 stycznia 2021 roku nowym redaktorem naczelnym Polimerów w Medycynie jest prof. dr hab. Witold Musiał z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a nowym zastępcą redaktora naczelnego dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz z Politechniki Wrocławskiej. Nowe kierownictwo czasopisma zadecydowało, że będzie ono publikować artykuły wyłącznie w języku angielskim - celem jest pełna dostępność treści dla międzynarodowej społeczności naukowców i praktyków. Aby ułatwić przeszukiwanie zawartości czasopisma, wszystkim artykułom towarzyszyć będą abstrakty także w języku polskim. 

Zmiana wersji pierwotnej

Od 1 stycznia 2017 roku wersją pierwotną wszystkich opublikowanych artykułów jest wersja elektroniczna.