Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2013, vol. 43, nr 3, July-September, p. 175–181

Publication type: review article

Language: Polish

Sztuczne zastawki żylne

Artificial Venous Valves

Benita Kostrzewa1,B,D, Zbigniew Rybak1,A,C,E,F

1 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

Choroby żył są obecnie dużym problemem społecznym. Przewlekła niewydolność żylna, która jest najbardziej znaną chorobą żył może być spowodowana wysokim ciśnieniem krwi w żyłach. Zwiększenie ciśnienia może powodować osłabienie ściany żył, a nawet prowadzić do uszkodzenia zastawek żylnych. Wyróżnia się wiele metod leczenia przewlekłej niewydolności żylnej: chirurgiczne i niechirurgiczne. Nowym podejściem terapeutycznym jest wykorzystanie sztucznych zastawek żylnych. Sztuczne zastawki dzieli się na syntetyczne, ksenografty i allografty. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa w pracy zaprezentowano różne typy sztucznych zastawek żylnych. Opisano zalety i wady zastawek. Klinicznie są wykorzystywane różne techniki, które poprawiają hemodynamikę i sprawność zastawek. Większość aktualnych projektów oczekuje na potwierdzenie przez badanie w dłuższym okresie. W niniejszym opracowaniu opisano również dwa typy sztucznych zastawek, które były analizowane za pomocą symulacji komputerowych.

Abstract

Venous diseases seem to be a large social problem. Chronic venous insufficiency, which is the most well-known venous disease, can be caused by high blood pressure in veins. The increase in pressure may cause the vein wall weakness and may even lead to damage venous valves. There are many different methods of treatment of chronic venous insufficiency: surgical and non-surgical. A new therapeutic approach is the use of artificial venous valves. Artificial venous valves can be classified into synthetics, xenografts and allografts. Different types of artificial venous valves are presented based on the analysis of literature reports. A variety of techniques have been used clinically. Improved venous hemodynamics and valve competency have been demonstrated. We presented advantages and disadvantages of described artificial venous valves. The majority of these valve studies await confirmation over extended periods of time. This paper also describes two types of artificial venous valves, which were analyzed by computer simulation.

Słowa kluczowe

niewydolność żylna, zastawki żylne, sztuczne zastawki żylne

Key words

venous insufficiency, venous valves, artificial venous valves

References (17)

 1. Czubaj A.: Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i L eśne, Warszawa 1999, 423, 431–433.
 2. Michajlik A., Ramotowski W.: Układ krążenia. [W:] Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996, 285–353.
 3. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka, Tom III. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 4. Szczeklik A.: Przewlekła niewydolność żylna. [W:] Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, Tom I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, 394–399.
 5. Fraunhofer-Gesellschaft: Implant to replace defective venous valve. Research News 2012, 3, 5–6.
 6. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Akademia Medyczna w L ublinie: Przewlekła niewydolność żylna. Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie. http://www.chirurgianaczyn.org, dostęp 21.06.2013.
 7. Struczyński J.: Przewlekła niewydolność żylna. Panacea 2003, 4(5), 16–19.
 8. Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G.: Przewlekła niewydolność żylna u kobiet. Przegl. Menopauzalny 2011, 4, 343–348.
 9. Dalsing M.C.: Artificial venous valves: an ongoing quest to treat end-stage deep venous insufficiency. Phlebolymphology 2007, 14(2), 80–85.
 10. Oberdier M.T., Ritgers E.: The design, development, and evaluation of a prototypic, prosthetic venous valve. Biomed. Eng. Online 2008, 7, 25.
 11. Dusan Pavčnik D., Uchida B.T., Timmermans H.A., Corless C.L., O’Hara M., Toyota N., Moneta G.L., Keller F.S., Rösch J.: Percutaneous bioprosthetic venous valve: A long-term study in sheep. J. Vasc. Surg. 2002, 35(3), 598–602.
 12. Teebken O.E., Puschmann C., Breitenbach I. et al.: Preclinical development of tissue-engineered vein valves and venous substitutes using re-endothelialised human vein matrix. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2009, 37, 92–102.
 13. Kouchoukos N.T., Dávila-Román V.G., Spray T.L., Murphy S.F., Perrillo J.B.: Replacement of the Aortic Root with a Pulmonary Autograft in Children and Young Adults with Aortic-Valve Disease. N. Engl. J. Med. 1994, 330(1), 1–6.
 14. Ciostek P.: Chirurgia żył – postępy w 2008 roku. Med. Prakt. Chir. 2009, 1, 75–82.
 15. Zervides C., Narracott A.J., Lawford P.V., Hose D.R.: The role of venous valves in pressure shielding. Biomed. Eng. Online 2008, 7, 8.
 16. Zervides C., Giannoukas A.D.: Computational phlebology: Reviewing computer models of the venous system. Phlebology 2013, 28(4), 209–218.
 17. Buxton G.A., Clarke N.: Computational phlebology: The simulation of a vein valve. J. Biol. Phys. 2006, 32(6), 507–521.