Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 3, July-September, p. 19–26

Publication type: original article

Language: English

Masking the unpleasant taste of Etoricoxib by crosslinked acrylic polymer based ion-exchange resin complexation

Maskowanie nieprzyjemnego smaku preparatu Etoricoxib przez krzyżowe powiązanie z opartą na polimerze akrylowym jonowymienialną żywicą

Inderbir Singh1,, Banveet Kaur1,, Pradeep Kumar1,, Sandeep Arora1,

1 Chitkara College of Pharmacy Chandigarh-Patiala National Highway Punjab, India

Abstract

Etoricoxib is an antiinflammatory and analgesic agent in the treatment of arthritis, dysmenorrhoea, acute dental surgery pain and is having a bitter taste. The present study is designed to mask the bitter taste of etoricoxib by complexation with weak cation exchange resins (Indion 214, 234 and 414) in order to increase its compatibility and patient compliance. Drug resinates were characterized by FTIR and XRD analysis methods. Drug resinates were evaluated by sensory taste evaluation test. Indion 234 resin was showing good taste masking ability compared to Indion 214 and 414. The in vitro drug release (after 60 minutes) was found to be 95%, 90% and 82% for F 234 III, F 414 III and F 214 respectively.

Streszczenie

Etoricoxib jest środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym stosowanym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, w zaburzeniach miesiączkowania, w zwalczaniu ostrego bólu po zabiegach dentystycznych. Jest to środek o charakterystycznym gorzkim smaku. Prezentowane badanie ma na celu zamaskowania gorzkiego smaku etoricoxibu poprzez związanie go z żywicą, mającą własność wymiany słabych kationów (Indion 214, 234 i 414), w celu zwiększenia kompatybilności leku i poprawy komfortu pacjentów. Żywice dodawane do leku są opisane metodami analizy FTIR i XRD. Żywice te zostały także ocenione w oparciu o test oceny smaku. Żywica Indion 234 wykazała dobre własności maskowania gorzkiego smaku w porównaniu do Indion 214 i 414. Uwalnianie leku in vitro (po 60 minutach) wykazano jako 95%, 90% i 82% dla odpowiednio F 234 III, F 414 III i F 214.

Key words

Etoricoxib, Taste masking, Indion-214, Indion-234, Indion-414, resinate, bitter taste, characterization

Słowa kluczowe

Etoricoxib, maskowanie smaku, Indion-214, Indion-234, Indion-414, żywica, gorzki smak, charakterystyka

References (12)

 1. Agarwal R., mittal R., Singh A.: Studies of Ion-Exchange Resin Complex of Chloroquine Phosphate. Drug Dev. Ind. Pharm. (2000), 26 (7), 773–776.
 2. Patel A. R., Vavia P. R.: Preparation and evaluation of taste masked famotidine formulation using drug/beta-cyclodextrin/polymer ternary complexation approach. AAPS PharmSci. Tech. (2008), 9 (2), 544–550.
 3. Blase C. M., Shah M. N.: Aqueous pharmaceutical suspensions for pharmaceutical actives. United States Patent 5409907.
 4. Appelgren C., Eskilson C.: Novel method for the granulation and coating of pharmacologically active substance. Drug Dev. Ind. Phar. (1990), 16, 2345–2351.
 5. Bora D., Borude P., bhise K.: Taste Masking by Spray-Drying Technique. AAPS PharmSci. Tech. (2008), 9(4), 1159–1164.
 6. Yajima t., Nogata A., Demachi M., Umeki N., Itai S., Yunoki N., Nemoto M.: Particle design for taste-masking using a spray-congealing technique. Chem. Pharm. Bull. (1996), 44 (1), 187– 191.
 7. Al-Omranm M. F., Al-Suwayeh S. A., ElHelw A. M., Saleh S. I.: Taste masking of diclofenac sodium using microencapsulation. J. Microencapsul. (2002), 19(1), 45–52.
 8. Shidhaye S., Malke S., Kadam V.: Taste masked, orally disintegrating tablet containing microspheres for immediate release. J. Pharm. Res. (2008), 1, 225–29.
 9. Singh I., Rehni A. K., Kalra R., Joshi G., Kumar M., Aboul-Enein H. Y.: Ion Exchange Resins: Drug Delivery and Therapeutic Applications. FABAD J. Pharm. Sci. (2007), 32, 91– 100.
 10. Leclercq P., Malaise M. G.: Etoricoxib (Arcoxia). Rev. Med. Liege (2004), 59 (5), 345–49.
 11. Indian Pharmacopoeia Commission. Tablets. Indian Pharmacopoeia, Vol. 2. Ghaziabad: Indian Pharmacopoeia Commission, Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare; 2007, 662–65.
 12. Moore J. W., Flanner H. H.: Mathematical Comparison of curves with an emphasis on in vitro dissolution profiles. Pharm. Tech. (1996), 20 (6), 64–74.